Samle inn

Skjemaer

Fra enkle til avanserte skjemaer dekker vi dine behov. Et rikt sett med komponenter lar deg endre og tilpasse skjemaene våre etter dine behov. Å opprette kategorigrupper lar deg skjære og terning dataene etter ønske.

Forhåndsdefinerte oppgavelister kan knyttes til et skjema, slik at du kan standardisere oppgaver knyttet til skjemainnlegg og sikre en konsistent håndtering av saksarbeidet.

Spørreskjemaer

Opprett rike spørreskjemaer som spenner over et stort utvalg av kontroller med enkel kontroll av utformingen av spørreskjemaet. Planlegg engangsspørreskjemaer eller periodiske spørreskjemaer for alle typer aktiviteter fra vedlikehold til HR-spørreskjemaer. Et enkelt rapporteringssystem lar deg oppsummere og rapportere resultatene.

Integrere

Integrer dine egendefinerte skjemaer i din egen intranett eller eksterne nettsider for å samle informasjon som kan behandles i våre arbeidsflytprosesser. Bruk en forhåndsdefinert stil for skjemaet eller tilpass det etter ønske.

Send out questionnaires to your employees or external users/customers and track it all in the same tool.