Integrere

Hele Q-plattformen er tilgjengelig via REST API.

API-dokumentasjon

Vårt REST API dekker omfattende alle funksjoner på vår plattform, og tilbyr sømløs integrasjon og tilgang til full funksjonalitet. Det gir standardiserte endepunkter for datahenting, manipulering og interaksjon, noe som sikrer robusthet, fleksibilitet og skalerbarhet for utviklere. Gjennom RESTful arkitektur muliggjør vårt API effektiv kommunikasjon og utnyttelse på tvers av ulike applikasjoner.